Love Story

Love Story

Това е сравнително нов за българските сватбени тържества формат. Известен е още като предсватбена или следсватбена артистична фотосесия. Продължителността на клипа е кратка, 60-120 секунди и главни действащи лица са главно младоженците.